ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 6,050 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
30 ต.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประกาศเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประจำปี2564
5 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประเภทอำนวยการ และ ประเภททั่วไป
1 ก.พ. 64เทศบาลตำบลบ้านแก่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564
28 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.บ้านแก่ง
25 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.บ้านแก่ง
8 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบลบ้านแก่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
6 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบลบ้านแก่ง เรื่อง ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
4 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 ตรวจตลาด
4 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ตรวจตลาด
31 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่งรายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง -ไตรมาส 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)
31 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563
30 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่งประกาศภาษี-ปี-64
30 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563
16 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563
9 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
9 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
8 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2563
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 100 รายการ
เปลี่ยนภาษา