ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 5,508 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ต.ค. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดโครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ แชร์  
24 ต.ค. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ "วันปิยมหาราช" แชร์  
20 ต.ค. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่ง มอบวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย แชร์  
19 ต.ค. 63ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง (ทั่วไป/ภารกิจ) ประจำปี 2564 แชร์  
5 ต.ค. 63วันเสร็จสิ้นโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและเข้าวัดปฏิบัติธรรม 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ แชร์  
30 ก.ย. 63ศพด.ทต.บ้านแก่ง จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2563 แชร์  
29 ก.ย. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 แชร์  
29 ก.ย. 63ประชุมสภาเทศบาลตำลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
28 ก.ย. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2563 แชร์  
28 ก.ย. 63ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักเรียน โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตฯ แชร์  
23 ก.ย. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด แชร์  
23 ก.ย. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ติดตั้งป้ายสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว แชร์  
21 ก.ย. 63โครงการส่งเริมการบริหารจัดการขยะ แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
15 ก.ย. 63เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ซ่อมแซมบ้านผู้พิการฯ แชร์  
14 ก.ย. 63ประชุมปรึกษาหารืองานวันปิยมหาราช,เทโวโรหณะ ประจำปี 2563 แชร์  
21 ส.ค. 63พ่นหมอกควัน ตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย แชร์  
18 ส.ค. 63มอบทรายอะเบทและร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลาย แชร์  
30 ก.ค. 63 โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” 2563 แชร์  
15 ก.ค. 63ดำเนินการคัดแยกขยะ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 80 รายการ
เปลี่ยนภาษา