เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พ่นหมอกควัน ตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย

แชร์

วันที่ 20 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกและเป็นการตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากเป็นพาหะในการนำเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คน ตามบริเวณบ้านเรือน และจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตเทศบาล ทั้ง 10 ชุมชน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB