เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เลือกตั้งกรรมการชุมชนริมคลองตรอน, ชุมชนบ้านแก่งใต้

แชร์

วันที่ 11 ต.ค. 62 เวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นวันที่ห้า และเป็นวันสุดท้าย ที่เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ดำเนินการประชุมประชาคมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน แทนคณะกรรมการชุมชนชุดเดิมที่หมดวาระ และเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 สำหรับวันนี้เป็นชุมชนริมคลองตรอนและชุมชนบ้านแก่งใต้

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในชุมชน กับหน่วยงานราชการ เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล และภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงต่อไป ได้แก่

- นางสมบัติ ทองคำเปลว ประธานชุมชนริมคลองตรอน
- นางบังอร แก่งอินทร์ ประธานชุมชนบ้านแก่งใต้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB