เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 2562

แชร์

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง โดยชาวชุมชนทั้ง 10 ร่วมกับวัดมงคลนิมิตร วัดบ้านแก่งใต้ วัดหมู่ห้าสามัคคี โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี และโรงเรียนร้องประดู่ จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 เริ่มขบวนจากวัดหมู่ห้าสามัคคี ซึ่งในปีนี้วัดมงคลนิมิตรเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ถือเป็นเทศกาลงานบุญช่วงออกพรรษา ของชาวตำบลบ้านแก่งที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน ส่งต่อให้ลูกหลานร่วมกันสืบสานต่อไป บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน ลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตากันถ้วนทั่ว ติดตามได้ในภาพข่าว...


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB