เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานประเพณีไหลแพไฟฯ ประจำปี 2562

แชร์

วันที่ 29 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีไหลแพไฟฯ ประจำปี 2562 โดย นายเกรียงไกร กิจประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และตัวแทนชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ปรึกษาหารือ และร่วมคิดร่วมทำ เสนอแนะ ข้อคิดเห็นการจัดงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก่ง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB