เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พ่นหมอกควัน ตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย

แชร์

วันที่ 18 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเป็นการตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากเป็นพาหะในการนำเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คน ตามบริเวณบ้านเรือน และจุดเสี่ยงที่ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตเทศบาล ทั้ง 10 ชุมชน โดยช่วงเช้าจะเป็นโซนเหนือ ได้แก่ ชุมชนบ้านวังตะคร้อ, ชุมชนชาววัง, ชุมชนแก่งรุ่งเรือง, ชุมชนนิมิตรพัฒนา และช่วงบ่ายจะเป็นโซนใต้ ได้แก่ง ชุมชนสุขใจ, ชุมชนสันเนิน, ชุมชนฅนท่าเลื่อน, ชุมชนริมน้ำน่าน, ชุมชนริมคลองตรอน, ชุมชนบ้านแก่งใต้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB