เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาลฯ

แชร์

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร กิจประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง เป็นประธานเปิด โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาล และมลพิษต่างๆ ในโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก่ง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB