เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป41 ธ.ค. 63
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดโครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ1329 ต.ค. 63
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ "วันปิยมหาราช"2424 ต.ค. 63
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง มอบวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย1920 ต.ค. 63
ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง (ทั่วไป/ภารกิจ) ประจำปี 25641519 ต.ค. 63
วันเสร็จสิ้นโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและเข้าวัดปฏิบัติธรรม 2563115 ต.ค. 63
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์211 ต.ค. 63
ศพด.ทต.บ้านแก่ง จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 25631130 ก.ย. 63
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 25631429 ก.ย. 63
ประชุมสภาเทศบาลตำลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/25632329 ก.ย. 63
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 25631728 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักเรียน โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตฯ1228 ก.ย. 63
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด1223 ก.ย. 63
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ติดตั้งป้ายสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว1023 ก.ย. 63
โครงการส่งเริมการบริหารจัดการขยะ แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 25631021 ก.ย. 63
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ซ่อมแซมบ้านผู้พิการฯ1315 ก.ย. 63
ประชุมปรึกษาหารืองานวันปิยมหาราช,เทโวโรหณะ ประจำปี 25631314 ก.ย. 63
พ่นหมอกควัน ตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย3721 ส.ค. 63
มอบทรายอะเบทและร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลาย3418 ส.ค. 63
โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” 25634030 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB