เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย 30/08/256228430 ส.ค. 05
ทำความสะอาดสำนักงาน 30/08/256216030 ส.ค. 05
ประชาสัมพันธ์การออกตรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29/08/256211729 ส.ค. 05
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 256213727 ธ.ค. 04
โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” 2563330 ก.ค. 63
ดำเนินการคัดแยกขยะ1015 ก.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย910 ก.ค. 63
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อสม. ต.บ้านแก่ง1210 ก.ค. 63
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและเข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปี 2563 (ปีที่ 15) "ปฏิบัติธรรม นำสุข"2210 ก.ค. 63
มอบสิ่งของที่จำเป็น ด่านคัดกรองโควิด-19 4115 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หน้ากากผ้า จาก... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง4114 เม.ย. 63
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาลฯ 9411 มี.ค. 63
(โครงการท้องถิ่นสัญจร) อ.ตรอน8510 มี.ค. 63
การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลบ้านแก่ง3925 ก.พ. 63
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”7524 ก.พ. 63
ปิดสนาม-งานเลี้ยง6819 ก.พ. 63
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด น้ำอ่าง (ไทย-ยวน) เกมส์ 25635018 ก.พ. 63
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด น้ำอ่าง (ไทย-ยวน) เกมส์ 25636014 ก.พ. 63
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด น้ำอ่าง (ไทย-ยวน) เกมส์ 23635513 ก.พ. 63
ภาพรับประกาศนียบัตร ทต.บ้านแก่ง4510 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB