ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 28,929 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย แชร์  
30 มี.ค. 64ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา