เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563213
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)220
แผนการดำเนินงาน ปี 2563114
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563119
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562214
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)279
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (61-64)276
แผนดำเนินงาน 2562178
คุณธรรมจริยธรรม580
ประกาศกำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี111
แผนพัฒนาบุคลากร1106
แผนอัตรากำลัง 3 ปี1103

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB