เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563583 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 25636029 พ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 25636630 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 25636731 มี.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 25634129 ก.พ. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 25634031 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 25623431 ธ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 25623530 พ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 25623531 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 25621371 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB